Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Rumburk

IČO 00261602

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

27.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Rumburk
Prevence záplav
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Rumburk
Instalace a montáž větrání a klimatizace
3
Ø3 v odvětví
Zimní údržba místních komunikací města Rumburk
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
2
Ø2 v odvětví
Generální oprava vozidla Tatra CAS 32 T 815 pro SDH Rumburk
Přebudování a generální opravy vozidel
3
Ø2 v odvětví
Konsolidace IT Rumburk
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EKKL a.s.
1 20 801 318
TELMO a.s.
1 9 447 958
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
1 6 977 000
ZEPS s.r.o.
1 5 400 000
ANZA s.r.o.
1 2 895 361
Ostatní dodavatelé 3 4 410 410

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

46%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 103 291 857
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 392 937 983
Nákupy celkem 496 229 840

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (1 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

81%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,25 (Průměrný počet chyb na zakázku)