Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 18

IČO 00231321

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

12%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přístavba ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu Třinecká 650, Praha
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Fryčovická, Praha
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Odborná péče o zeleň - Praha 18
Služby vysazování a údržby zelených ploch
3
Ø4 v odvětví
Z 410 - Dodání zásahového požárního automobilu CAS 30 - II
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Trigema Building a.s.
1 97 849 469
NEPRO stavební a.s.
4 31 274 529
Michal Bohumel IRONEX
1 6 998 059
THT Polička, s.r.o.
1 6 665 000
IPPOS BOHEMIA s.r.o.
1 6 205 266
Ostatní dodavatelé 5 4 871 482

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

73%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu Třinecká 650, Praha – vícepráce
Vícepráce
2 565 140
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Fryčovická, Praha – vícepráce
Vícepráce
2 257 909

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,14

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (1 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 9% (1 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 27% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)