Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Lipník nad Bečvou

IČO 00301493

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
6
Ø5 v odvětví
REKONSTRUKCE ULICE NA KOPEČKU, LIPNÍK NAD BEČVOU
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Křižovatku u sokolovny, Lipník nad Bečvou
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou
Demolice a zemní práce
13
Ø8 v odvětví
REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTI DUKLA
Služby vysazování a údržby zelených ploch
9
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

8%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
1 68 991 712
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
1 6 478 821
ARES Lipník n.B., s.r.o.
2 5 047 634
L.N.O., s.r.o.
1 1 701 912

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 25% (1 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 126 904 847
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 195 800 560
Nákupy celkem 322 705 407

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

44%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (2 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 43% (3 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)