Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Litvínov

IČO 00266027

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kulturní dům Citadela - realizace úspor energie (zateplení)
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
13
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø7 v odvětví
Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - IV
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce komunikací okrsek Vilová, Litvínov
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KP servis Most s.r.o.
9 45 588 019
HERKUL a.s.
6 33 180 855
EUROMONT GROUP a.s.
5 20 190 133
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
7 15 655 401
Severočeská teplárenská, a. s.
1 10 500 000
Ostatní dodavatelé 41 65 929 060

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 35% (6 z 17)
Necenová soutěž 29% (5 z 17)
Dělení zakázky na části 12% (2 z 17)
Elektronická aukce 0% (0 z 17)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 419 761 276
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 618 167 299
Nákupy celkem 1 037 928 575

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

26%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

87%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 6%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,88

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (7 z 61)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (4 z 61)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 61)
Chybné IČO dodavatele 5% (3 z 61)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 61)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 61)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 61)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 61)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

26%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 49% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,92 (Průměrný počet chyb na zakázku)