Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Jirkov

IČO 00261904

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

34.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce ul. Dvořákova v Jirkově, včetně zhotovení okružních křižovatek
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
Zasíťování lokality pro RD Na Skalce, Jirkov
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
21
Ø6 v odvětví
IPRM - Revitalizace sídliště, lokalita Studentská ul.
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce ul.Studentská v Jirkově
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
Realizace energetických úspor v objektech města Jirkova (3. ZŠ, Nerudova čp. 1151 a 1152, Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562)
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
HERKUL a.s.
1 34 501 714
Vodohospodářská stavební spol. s r. o.
1 15 483 267
Skanska a.s.
3 14 527 842
EUROVIA CS, a.s.
1 12 108 073
Intermont, Opatrný, s.r.o.
2 11 626 318
Ostatní dodavatelé 15 45 558 474

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 267 937 271
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 717 899 102
Nákupy celkem 985 836 372

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (2 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 5% (1 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 95% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,50 (Průměrný počet chyb na zakázku)