Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Čáslav

IČO 00236021

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
8
Ø5 v odvětví
Stavba nekryté ledové plochy
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
4
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy společenského sálu Grand
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Realitní a stavební společnost s.r.o.
8 76 724 499
Bytostav Poruba a. s.
3 60 449 275
SYNER, s.r.o.
5 40 408 249
Pražská plynárenská, a.s.
2 7 142 780
CENTROPOL ENERGY, a.s.
4 6 218 064
Ostatní dodavatelé 3 11 698 558

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

45%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 298 892 776
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 304 090 233
Nákupy celkem 602 983 010

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

76%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 32% (7 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (3 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 22)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 22)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

14%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 41% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,09 (Průměrný počet chyb na zakázku)