Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Trutnov

IČO 00278360

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

19.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
Komplexní pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu
Pojištění
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
BAK stavební společnost, a.s.
3 173 696 437
M-SILNICE a.s.
5 31 409 171
STYLBAU, s.r.o.
2 22 174 043
COLAS CZ, a.s.
1 16 697 411
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 10 377 721
Ostatní dodavatelé 15 58 694 332

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 71%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 360 935 444
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 845 497 109
Nákupy celkem 1 206 432 553

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 3% (1 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

91%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,37 (Průměrný počet chyb na zakázku)