Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Jičín

IČO 00271632

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

49.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu
Stavební úpravy sportovních zařízení
11
Ø3 v odvětví
Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu
Stavební úpravy sportovních zařízení
11
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce biograf Český ráj, Jičín
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
5
Ø4 v odvětví
Kolejové úpravy nákladového nádraží Jičín
Výstavba meziměstských železničních drah
3
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 12 a 13 Základní školy a Praktické školy, Jičín
Stavební úpravy školních budov
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
7 162 388 325
STAV-AGENCY s.r.o.
3 28 020 337
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
4 24 789 744
M-SILNICE a.s.
4 23 821 998
MATEX HK s.r.o.
7 13 736 114
Ostatní dodavatelé 39 78 350 079

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 456 802 170
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 327 151 730
Nákupy celkem 783 953 900

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 42% (28 z 66)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (1 z 66)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 66)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 66)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 66)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 66)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 66)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (2 z 66)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

81%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 95% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,57 (Průměrný počet chyb na zakázku)