Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Havířov

IČO 00297488

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Havířov – III. Etapa
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
4
Ø6 v odvětví
Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
8
Ø4 v odvětví
ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov
Stavební úpravy školních budov
9
Ø5 v odvětví
Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
2
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
HOCHTIEF CZ a.s.
3 185 672 193
Bytostav Poruba a. s.
1 69 259 790
BDSTAV MORAVA s.r.o.
4 42 970 190
KALAHA a.s.
3 41 584 367
E.ON Energie, a.s.
2 21 437 856
Ostatní dodavatelé 23 146 329 776

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 163 219 869
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 145 198 988
Nákupy celkem 4 308 418 857

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (2 z 41)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 39% (16 z 41)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 41)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 41)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 41)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 41)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 41)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 41)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 97% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,59 (Průměrný počet chyb na zakázku)