Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČO 00240079

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Auböck s.r.o.
2 119 309 937
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
3 21 354 307
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
2 16 232 183
STARKON a.s.
1 9 480 486
Sdružení JIB s.r.o. a Jindřich Bursík
1 7 797 260
Ostatní dodavatelé 14 46 510 352

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (4 z 14)
Necenová soutěž 0% (0 z 14)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 14)
Elektronická aukce 0% (0 z 14)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 588 137 923
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 585 451 344
Nákupy celkem 1 173 589 267

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

79%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 21%
Zrušené zakázky 7%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,21

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 31)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 13% (4 z 31)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 31)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 31)
Chybné IČO zadavatele 3% (1 z 31)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 31)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 31)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (3 z 31)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 17% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,43 (Průměrný počet chyb na zakázku)