Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Třebíč

IČO 00290629

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

10%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
TRADO-MAD, s.r.o.
1 468 395 200
Miroslav Sochor
1 47 182 557
SOBOS CZ spol. s r.o.
10 46 349 480
TOMIreko, s.r.o.
7 33 274 074
KLEE s.r.o.
4 29 500 158
Ostatní dodavatelé 25 71 174 317

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 71%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 001 583 052
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 689 724 772
Nákupy celkem 1 691 307 824

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 22% (11 z 51)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 51)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 51)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 51)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 51)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 51)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 51)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 51)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

100%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)