Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Přelouč

IČO 00274101

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

4.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících
Služby veřejné silniční dopravy
1
Ø2 v odvětví
Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči - 0001 - stavební práce
Stavební úpravy budov mateřských škol
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce fotbalového stadionu
Stavební úpravy sportovních zařízení
8
Ø3 v odvětví
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy
Stavební úpravy sportovních zařízení
10
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Connex Východní Čechy a.s.
1 26 444 872
M-SILNICE a.s.
2 14 372 146
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
1 14 349 924
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
1 13 969 889
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
1 12 945 456
Ostatní dodavatelé 7 37 658 038

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 62% (5 z 8)
Necenová soutěž 38% (3 z 8)
Dělení zakázky na části 12% (1 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 162 397 328
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 248 737 655
Nákupy celkem 411 134 982

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (1 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 7% (1 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 14)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

73%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 92% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,77 (Průměrný počet chyb na zakázku)