Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kadaň

IČO 00261912

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kadaň, Studentské náměstí
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Kadaň – oprava ulice Jana Švermy
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Kadaň – parkoviště 1. máje
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Revitalizace Smetanových sadů v Kadani
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Chytré hřiště v Kadani
Krajinné úpravy
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
FRK s.r.o.
6 26 256 798
CONTE spol. s r.o.
1 10 500 000
EUROVIA CS, a.s.
1 7 484 488
HERKUL a.s.
1 5 491 634
PETROM STAVBY, s.r.o.
1 4 749 719
Ostatní dodavatelé 2 1 539 240

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

81%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 20% (1 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 129 345 589
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 888 077 031
Nákupy celkem 1 017 422 620

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Kadaň, Studentské náměstí, dodatek č.2
Vícepráce
1 096 144
Kadaň, Studentské náměstí, dodatek č.1
Vícepráce
952 087
Revitalizace Löschnerova náměstí Kadaň
Krajní naléhavost , Vícepráce
426 421

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

35%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (2 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (3 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 21% (3 z 14)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

29%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 54% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)