Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Tábor

IČO 00253014

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. O zakázky je dostatečná konkurence.

2.
pořadí
82%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici – stavební práce
Stavební úpravy školních budov
7
Ø5 v odvětví
Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa.
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Odstranění vad panelových domů ulice Havanská čp. 2808-2810, Tábor
Stavební úpravy domů
8
Ø4 v odvětví
Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Odstranění vad panelových domů čp. 2811-2812, ulice Havanská, Tábor
Stavební úpravy domů
8
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
HORA s.r.o.
4 38 623 792
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
1 36 982 964
ACG-Real s.r.o.
4 28 163 176
E.ON Energie, a.s.
1 18 401 966
DAICH spol. s r. o.
1 17 900 021
Ostatní dodavatelé 14 69 167 598

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 22% (5 z 23)
Necenová soutěž 22% (5 z 23)
Dělení zakázky na části 9% (2 z 23)
Elektronická aukce 9% (2 z 23)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 636 653 924
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 011 679 154
Nákupy celkem 2 648 333 078

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

72%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,74

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (2 z 34)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (2 z 34)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 34)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 34)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 34)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 34)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 34)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 34)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

91%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,35 (Průměrný počet chyb na zakázku)