Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Horažďovice

IČO 00255513

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

58.
pořadí
71%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Zadavatel ke kritériu hodnocení „Nástroje podporující soutěž“ uvádí, že standardně tam, kde je to s ohledem na předmět plnění vhodné a ekonomicky přínosné využívá možnosti dělení zakázky na části a však většinou jako části zadávané odděleně v čase v režimu dle předpokládané hodnoty součtu všech částí, tj. za dodržení stejných postupů uveřejnění a volby řízení. Dle pravidel  Zindexu se zde však tyto postupy nezobrazují.

Vyjádření zIndexu

Děkujeme za stanovisko a gratulujeme k i tak nadprůměrnému výsledku v hodnocení. Je pravdou že zIndex neumí zohlednit, dělí-li město zakázky na menší nezávislé díly (jak zřejmě učinilo např. v případě zakázek na Kulturní dům, což lze považovat za dobrou praxi). V tomto jednom ukazateli tedy potenciálně Horažďovice mohly mít hodnocení o cca 30 % výšší, což by v celkovém zindexu znamenalo zlepšení o cca 20 příček.


za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REKONSTRUKCE A REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V HORAŽĎOVICÍCH, ETAPA II.
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
Revitalizace sídliště Šumavská, Pod vodojemem, Horažďovice - I.etapa
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Kulturní dům Horažďovice - zateplení objektu, výměna oken a dveří
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
10
Ø4 v odvětví
REKONSTRUKCE A REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V HORAŽĎOVICÍCH – I. ETAPA
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Revitalizace sídliště Jiráskova v Horažďovicích (2)
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Silnice Klatovy a.s.
1 37 705 370
SMP CZ, a.s.
1 13 162 476
BRICK - STAV CZ a.s.
1 9 836 174
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
1 6 498 873
Bíza Hilský Táborský architekti s.r.o.
1 2 677 000
Ostatní dodavatelé 4 7 366 188

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 151 131 694
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 288 576 238
Nákupy celkem 439 707 933

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

97%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,11 (Průměrný počet chyb na zakázku)