Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Hradec Králové

IČO 00268810

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

24.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obnova základní umělecké školy Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih Hradec Králové - STAVEBNÍ PRÁCE
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
6
Ø7 v odvětví
Infocentrum Hradec Králové
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
9
Ø2 v odvětví
„Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa“
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
Poskytovatel telekomunikačních služeb pro Statutární město Hradec Králové
Telekomunikační služby
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PRIMA spol. s r.o.
1 154 455 623
SPOLEČNOST M – SILNICE a SOVIS, OK U Koruny HK
1 100 000 000
MATEX HK s.r.o.
6 54 557 970
M-SILNICE a.s.
1 26 775 734
O2 Czech Republic a.s.
2 22 455 026
Ostatní dodavatelé 60 213 053 919

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 61% (28 z 46)
Necenová soutěž 13% (6 z 46)
Dělení zakázky na části 2% (1 z 46)
Elektronická aukce 2% (1 z 46)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 207 799 938
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 268 621 687
Nákupy celkem 2 476 421 625

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 2%
Zrušené zakázky 24%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,85

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (6 z 87)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (3 z 87)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 87)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 87)
Chybné IČO zadavatele 1% (1 z 87)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 87)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 87)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (3 z 87)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

63%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 81% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,72 (Průměrný počet chyb na zakázku)