Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Hořovice

IČO 00233242

Konkurence je nedostatečná. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø2 v odvětví
Sportovní hala v Hořovicích
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace v ulici K nemocnici v Hořovicích
Stavební úpravy pro komunikace
2
Ø7 v odvětví
"Stavební úpravy víceúčelového hřiště v Hořovicích"
Stavební úpravy sportovních zařízení
4
Ø3 v odvětví
"Starý zámek Hořovice č.p. 30 - rekonstrukce prostor hospodářského křídla na knihovnu"
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
14
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
1 56 517 066
Chládek & Tintěra, a.s.
2 54 864 655
STRABAG a.s.
2 24 891 187
ENVOS s.r.o.
1 16 466 369
STAVEKO, spol. s r.o.
2 10 550 498
Ostatní dodavatelé 6 13 953 358

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

80%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 241 499 912
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 144 622 925
Nákupy celkem 386 122 837

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

82%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice
Předchozí zakázka bez nabídek
6 672 490
"Starý zámek Hořovice č.p. 30 - rekonstrukce prostor hospodářského křídla na knihovnu - vícepráce"
Vícepráce
1 800 717

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (4 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 19)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

34%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 63% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,13 (Průměrný počet chyb na zakázku)