Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Velké Meziříčí

IČO 00295671

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

17%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zázemí a šatny fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
KONSOLIDACE IT A ZAVEDENÍ NOVÝCH SLUŽEB TC V ÚZEMÍ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
1
Ø1 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka Velké Meziříčí
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu města Velké Meziříčí
Pojištění majetku
5
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
2 21 492 042
AutoCont CZ a.s.
1 5 352 372
THT Polička, s.r.o.
1 4 483 000
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 464 236
VAŠSTAV, s.r.o.
1 335 783
Ostatní dodavatelé 1 159 255

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 165 991 461
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 482 456 637
Nákupy celkem 648 448 098

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (1 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)