Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Frýdek-Místek

IČO 00296643

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

12.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Úpory energie ve veřejných budovách - ZŠ 1. máje 1700
Stavební úpravy školních budov
1
Ø5 v odvětví
Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
3
Ø5 v odvětví
Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ J. z Poděbrad 3109
Stavební úpravy školních budov
10
Ø5 v odvětví
Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. listopadu č. p. 146 a 147
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
5
Ø5 v odvětví
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb I.
Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
BDSTAV MORAVA s.r.o.
4 70 695 672
BYSTROŇ Group a.s.
2 38 850 817
Beskydská stavební, a.s.
4 26 913 844
Třinecké gastorslužby, s.r.o.,
1 17 140 400
HAOSPOL s.r.o.
7 14 564 612
Ostatní dodavatelé 65 174 656 045

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

70%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 38% (8 z 21)
Necenová soutěž 0% (0 z 21)
Dělení zakázky na části 24% (5 z 21)
Elektronická aukce 0% (0 z 21)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 514 192 122
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 973 384 604
Nákupy celkem 2 487 576 726

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

93%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 5%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 13% (9 z 67)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 13% (9 z 67)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 67)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 67)
Chybné IČO zadavatele 1% (1 z 67)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 67)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 67)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (2 z 67)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

74%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 97% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,92 (Průměrný počet chyb na zakázku)