Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Prostějov

IČO 00288659

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

17.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

29%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø2 v odvětví
Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024
Služby vysazování a údržby zelených ploch
2
Ø4 v odvětví
Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
1
Ø2 v odvětví
Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově
Stavební úpravy zařízení sociální péče
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična
Opravy a modernizace budov
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
5 753 574 284
MORYS s.r.o.
2 143 662 656
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
1 57 899 322
STRABAG a.s.
3 39 244 636
Skanska a.s.
5 30 818 086
Ostatní dodavatelé 45 256 560 278

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (6 z 15)
Necenová soutěž 67% (10 z 15)
Dělení zakázky na části 13% (2 z 15)
Elektronická aukce 47% (7 z 15)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 510 622 749
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 177 598 954
Nákupy celkem 2 688 221 702

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

93%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 56)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (3 z 56)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 56)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 56)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 56)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 56)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 56)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 56)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,52 (Průměrný počet chyb na zakázku)