Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Opava

IČO 00300535

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

24.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice
17
Ø6 v odvětví
SFC- víceúčelová hala a hřiště
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
2
Ø4 v odvětví
ZŠ Kylešovice - U Hřiště (zateplení + výměna oken)
Stavební úpravy školních budov
11
Ø5 v odvětví
ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)
Stavební úpravy školních budov
14
Ø5 v odvětví
ZŠ Komárov - tělocvična
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
5
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KR OSTRAVA a.s.
1 57 847 500
FEMONT OPAVA s.r.o.
2 57 676 715
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
5 57 578 634
Tomáš STRAUB s.r.o.
2 52 224 355
OMLUX, spol. s r.o.
2 48 562 721
Ostatní dodavatelé 48 291 251 105

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 895 828 518
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 469 044 723
Nákupy celkem 2 364 873 241

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

23%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
DODATEK č. 1 – „SFC – víceúčelová hala a hřiště“
Vícepráce
28 476 715
DODATEK č. 1 - "ZŠ Kylešovice - U Hřiště" (zateplení + výměna oken)
Vícepráce
25 964 611
DODATEK č. 1 - "ZŠ Edvarda Beneše" (zateplení + výměna oken)
Vícepráce
23 956 928
DODATEK č. 1 - "Rekonstrukce ul. Gudrichovy"
Vícepráce
20 539 313
DODATEK č. 1 - "ZŠ Komárov - tělocvična"
Vícepráce
20 294 246

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (5 z 61)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (2 z 61)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 61)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 61)
Chybné IČO zadavatele 2% (1 z 61)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 61)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 61)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (2 z 61)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

79%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 91% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,46 (Průměrný počet chyb na zakázku)