Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Hlučín

IČO 00300063

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Novostavba tělocvičny Hlučín – Darkovičky
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
3
Ø5 v odvětví
Novostavba tělocvičny Hlučín – Bobrovníky
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
4
Ø5 v odvětví
Prostor před kulturním domem v Hlučíně vč. navazujících parkových ploch
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø7 v odvětví
Stavební úpravy ulice Rovniny
Stavební úpravy chodníků
4
Ø6 v odvětví
Přístup ke hřbitovu „Na Březinách“ – Lávka
Zařízení pro lešení
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Skanska a.s.
2 25 015 386
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
1 22 851 172
STRABAG a.s.
1 13 721 265
COMMODUM, spol. s r.o.
1 12 899 981
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 12 899 981
Ostatní dodavatelé 10 34 659 991

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 162 710 267
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 427 259 622
Nákupy celkem 589 969 889

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (3 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 7% (1 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 43% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,79 (Průměrný počet chyb na zakázku)