Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Jihlava

IČO 00286010

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
I/38 Jihlava, mosty přivaděč
Práce na opravě silnic
8
Ø6 v odvětví
Regenerace veřejných prostranství – ul. Srázná, Jihlava
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
9
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS
Stavební úpravy zařízení sociální péče
4
Ø4 v odvětví
Základní škola Jungmannova 6, Jihlava – Obnova a technické zhodnocení školních hřišť – III. etapa a snížení energetické náročnosti
Tepelné izolace
6
Ø8 v odvětví
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, Jihlava – obnova a technické zhodnocení školních hřišť – II. etapa a energeticky úsporná opatření na objektu tělocvičny
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Podzimek a synové s.r.o.
8 59 369 795
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2 56 470 272
Pražská plynárenská, a.s.
4 46 070 218
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 44 533 333
MADOS MT s.r.o.
1 44 533 333
Ostatní dodavatelé 75 210 442 131

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

86%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (3 z 15)
Necenová soutěž 13% (2 z 15)
Dělení zakázky na části 20% (3 z 15)
Elektronická aukce 20% (3 z 15)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 147 256 067
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 305 403 017
Nákupy celkem 3 452 659 084

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

67%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
„Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“, dodatek č. 2 k SOD
Vícepráce , Mimo směrnici
7 997 174
„Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“, dodatek č. 4 k SOD
Vícepráce , Mimo směrnici
3 946 583
ZOO pěti kontinentů, Jihlava, dodatek č. 18 k SOD
Vícepráce , Mimo směrnici
3 481 132
„Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“, dodatek č. 8 k SOD
Vícepráce , Mimo směrnici
3 127 863
ZOO pěti kontinentů, Jihlava, dodatek č. 21 k SOD
Vícepráce , Mimo směrnici
2 717 164

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,73

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 79)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 1% (1 z 79)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 79)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 79)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 79)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 79)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 79)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 1% (1 z 79)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

14%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 38% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,97 (Průměrný počet chyb na zakázku)