Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Nové Město na Moravě

IČO 00294900

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

14%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Adaptaceobjektu č.p.16 v NMNM pro potřeby ZUŠ-stavební část,dodávka interiéru- část 2) dodávka interiéru
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
2
Ø4 v odvětví
Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Nové Město na Moravě-rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul. Drobného
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
12
Ø7 v odvětví
Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 7/2018-12/2021
Služby veřejné silniční dopravy
1
Ø2 v odvětví
Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2016-2018
Služby veřejné silniční dopravy
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STAREDO s.r.o.
3 53 236 094
ZDAR, a.s.
2 11 871 000
PKS stavby a.s.
5 8 604 128
E.ON Energie, a.s.
3 8 366 120
SPH stavby s.r.o.
1 6 942 168
Ostatní dodavatelé 13 15 936 630

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 75% (3 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 271 811 956
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 371 441 348
Nákupy celkem 643 253 304

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (2 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 25)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

100%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)