Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Krnov

IČO 00296139

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Průmyslová zóna Krnov – Červený dvůr II.etapa
Stavební práce
18
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce venkovního koupaliště v Krnově
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Gorkého v Krnově
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Základní škola Smetanův okruh 4, Krnov – stavební úpravy tělocvičny a školního dvora – volnočasové aktivity
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STRABAG a.s.
3 80 385 831
RAKORD - R & R, spol. s r.o.
1 32 151 380
Agist systems, s.r.o.
2 9 802 242
TERNO FIREK, s.r.o.
8 6 631 242
AF Stav Krnov s.r.o.
1 5 741 378
Ostatní dodavatelé 9 21 489 436

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 245 201 339
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 943 687 433
Nákupy celkem 1 188 888 772

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

0%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 80%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (2 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 28% (5 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 7% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,14 (Průměrný počet chyb na zakázku)