Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Český Krumlov

IČO 00245836

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Vyjádření zadavatele

Dobrý den,

níže uvádíme vyjádření k hodnocení ZINDEX.


Počet nabídek

Nižší počet nabídek se vyskytuje převážně u zakázek týkajících se Revitalizace areálu Klášterů, což je způsobeno:

a) atypickou situací u zakázek s předmětem restaurátorské práce, ty byly poptávány pro vyjímečně velký objem zakázek vůči počtu restaurátorů na trhu s odpovídající kvalifikací. Za účelem dostažení co nejvyšší účasti dodavatelů rozděleno otevřené nadlimitní řízení na více než 30 částí s průměrnou předpokládanou hodnotou části zakázky 150.000,- Kč bez DPH,

b) užitím JŘBÚ s účastí 1 dodavatele, kdy předmět zakázky navazuje na zakázku předchozí z důvodů, které nebylo možné dopředu předvídat (dodatečné stavební práce, dodatečné služby apod.) Důvody, které nebylo možné předpovídat jsou nálezy gotických stropů, sklepů, podlah, maleb a dalších cenných uměleckých a architektonických prvků. Podrobnosti viz. oddíl Soutěžní řízení. Za nález

a restaurování gotických stropů byla udělena Národním památkovým ústavem cena Objev roku 2014.


Soutěžní řízení

Způsob hodnocení Zindex.cz znevýhodňuje zadavatele, kteří zadají vícepráce plynoucí ze skuteně nepředvítatelných okolností. Odchylka od metodiky Zindex.cz má naprosto jasné vysvětlení. V průběhu stavebních prací na projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov došlo k objevu gotických stropů, sklepů, podlah, maleb a dalších cenných uměleckých a architektonických prvků. Za objev a restaurování gotických stropů byla udělena v roce 2014 cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za objev roku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Patrimonium_pro_futuro . 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/pri-obnove-klasteru-v-ceskem-krumlove-objevili-goticke-stropy-20140924.html

https://www.irozhlas.cz/regiony/stavebnici-objevili-v-ceskokrumlovskych-klasterech-zapomenute-goticke-sklepy_201409241746_mhromadka

Veškerá JŘBÚ realizována v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov v důsledu objektivně nepředvídatelných architektonických a uměleckých objevů pocházejících zejména z období gotiky. Zadavatel postupoval naprosto v pořádku.


Kvalita dat na profilu

U některých zakázek nebylo dohledáno evidenční číslo z Věstníku VZ. U těchto zakázek bude zadavatelem evidenční číslo doplněno.

VZ Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov - https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_display_88.html - nebyla na profilu dohledána, i když se na proflu nachází. Evidenční číslo z ZZV: 507609.

Zakázky z roku 2015 nebyly dohledány z důvodu strojové nečitelnosti. Na profilu uvedeny jsou. K nečitelnosti došlo zřejmě při migraci profilu zadavatele. Bude řešeno s poskytovatelem profilu zadavatele.


Mgr. Radim Rouče

tajemník MěÚ

Vyjádření zIndexu

Děkujeme za stanovisko,

jak jsme zdůraznili i v tiskové zprávě, Český Krumlov měl významné důvody k odchýlení od dobré praxe. Nízké hodnocení zIndexem v ukazateli Soutěžní řízení tedy nemusí ukazovat na žádné pochybení, prostě jen odráží nutnost zadat zvýšený objem zakázek “z ruky”.

Ohledně profilu zadavatele konstatujeme, že rozhraní neodpovídá vyhláškám a je tak zejména u starších zakázek problematické jejich vyhledání různými nástroji. Může se jednat o chyby způsobené provozovatelem profilu zadavatele, tedy reálně chybu software nikoliv města. Za chyby nicméně podle zákona město odpovídá a je proto negativně hodnoceno.

za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
GEMA ART GROUP a.s.
2 33 106 730
STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
2 20 181 304
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 19 845 594
TOMIreko, s.r.o.
1 17 925 600
Václav Kubát
4 14 976 336
Ostatní dodavatelé 59 86 902 181

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 388 104 996
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 608 096 652
Nákupy celkem 996 201 648

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

48%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (4 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (5 z 35)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

21%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,74 (Průměrný počet chyb na zakázku)