Small cities • 2018 • past ranking

Město Český Krumlov

IČO 00245836

Uncompetitive procedures are overused. Small number of firms does not recieve majority of contracts.

Buyer's statement

Dobrý den,

níže uvádíme vyjádření k hodnocení ZINDEX.


Počet nabídek

Nižší počet nabídek se vyskytuje převážně u zakázek týkajících se Revitalizace areálu Klášterů, což je způsobeno:

a) atypickou situací u zakázek s předmětem restaurátorské práce, ty byly poptávány pro vyjímečně velký objem zakázek vůči počtu restaurátorů na trhu s odpovídající kvalifikací. Za účelem dostažení co nejvyšší účasti dodavatelů rozděleno otevřené nadlimitní řízení na více než 30 částí s průměrnou předpokládanou hodnotou části zakázky 150.000,- Kč bez DPH,

b) užitím JŘBÚ s účastí 1 dodavatele, kdy předmět zakázky navazuje na zakázku předchozí z důvodů, které nebylo možné dopředu předvídat (dodatečné stavební práce, dodatečné služby apod.) Důvody, které nebylo možné předpovídat jsou nálezy gotických stropů, sklepů, podlah, maleb a dalších cenných uměleckých a architektonických prvků. Podrobnosti viz. oddíl Soutěžní řízení. Za nález

a restaurování gotických stropů byla udělena Národním památkovým ústavem cena Objev roku 2014.


Soutěžní řízení

Způsob hodnocení Zindex.cz znevýhodňuje zadavatele, kteří zadají vícepráce plynoucí ze skuteně nepředvítatelných okolností. Odchylka od metodiky Zindex.cz má naprosto jasné vysvětlení. V průběhu stavebních prací na projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov došlo k objevu gotických stropů, sklepů, podlah, maleb a dalších cenných uměleckých a architektonických prvků. Za objev a restaurování gotických stropů byla udělena v roce 2014 cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za objev roku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Patrimonium_pro_futuro . 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/pri-obnove-klasteru-v-ceskem-krumlove-objevili-goticke-stropy-20140924.html

https://www.irozhlas.cz/regiony/stavebnici-objevili-v-ceskokrumlovskych-klasterech-zapomenute-goticke-sklepy_201409241746_mhromadka

Veškerá JŘBÚ realizována v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov v důsledu objektivně nepředvídatelných architektonických a uměleckých objevů pocházejících zejména z období gotiky. Zadavatel postupoval naprosto v pořádku.


Kvalita dat na profilu

U některých zakázek nebylo dohledáno evidenční číslo z Věstníku VZ. U těchto zakázek bude zadavatelem evidenční číslo doplněno.

VZ Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov - https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_display_88.html - nebyla na profilu dohledána, i když se na proflu nachází. Evidenční číslo z ZZV: 507609.

Zakázky z roku 2015 nebyly dohledány z důvodu strojové nečitelnosti. Na profilu uvedeny jsou. K nečitelnosti došlo zřejmě při migraci profilu zadavatele. Bude řešeno s poskytovatelem profilu zadavatele.


Mgr. Radim Rouče

tajemník MěÚ

zIndex comment

Děkujeme za stanovisko,

jak jsme zdůraznili i v tiskové zprávě, Český Krumlov měl významné důvody k odchýlení od dobré praxe. Nízké hodnocení zIndexem v ukazateli Soutěžní řízení tedy nemusí ukazovat na žádné pochybení, prostě jen odráží nutnost zadat zvýšený objem zakázek “z ruky”.

Ohledně profilu zadavatele konstatujeme, že rozhraní neodpovídá vyhláškám a je tak zejména u starších zakázek problematické jejich vyhledání různými nástroji. Může se jednat o chyby způsobené provozovatelem profilu zadavatele, tedy reálně chybu software nikoliv města. Za chyby nicméně podle zákona město odpovídá a je proto negativně hodnoceno.

za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

47%
average 49%

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

84%
average 55%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
GEMA ART GROUP a.s.
2 33,106,730
STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
2 20,181,304
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 19,845,594
TOMIreko, s.r.o.
1 17,925,600
Václav Kubát
4 14,976,336
Other suppliers 59 86,902,181

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

62%
average 66%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 388,104,996
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 608,096,652
Total 996,201,648

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

48%
average 91%

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

94%
average 91%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 3% (1 from 35)
Final or estimated price not published 11% (4 from 35)
Procedure type not published 0% (0 from 35)
Missing supplier ID 0% (0 from 35)
Missing buyer ID 0% (0 from 35)
Wrong buyer name 0% (0 from 35)
Missing call for tenders 14% (5 from 35)
Missing winning price 0% ( from 35)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 35)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

21%
average 38%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 40% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.74 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of 35 tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders