Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Nový Bor

IČO 00260771

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

24.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce středu města Nový Bor – III. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2017 a 2018
Zemní plyn
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce povrchů chodníků a komunikace B. Egermanna Nový Bor
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce středu města Nový Bor - II. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SaM silnice a mosty a.s.
3 30 588 179
DOKOM FINAL s.r.o.
1 23 140 416
Lumius, spol. s r.o.
1 21 719 061
ZEPS s.r.o.
2 16 097 055
EUROVIA CS, a.s.
1 7 777 777
Ostatní dodavatelé 7 21 900 413

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

89%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 20% (1 z 5)
Elektronická aukce 20% (1 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

73%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 308 674 915
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 270 699 895
Nákupy celkem 579 374 810

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Chodník Generála Svobody - Nový Bor
Vícepráce
5 170 255

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

95%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 33% (4 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (1 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

90%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,42 (Průměrný počet chyb na zakázku)