Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Hodonín

IČO 00284891

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona.

24.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu Hodonín
Stavební stroje a zařízení
3
Ø2 v odvětví
Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul
Stavební úpravy domů
3
Ø4 v odvětví
IPRM Hodonín - revitalizace veřejných prostranství
Výstavba parkovišť
5
Ø6 v odvětví
„Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ČSAD Hodonín a.s.
1 71 338 050
SBD, spol. s r.o.
2 57 262 082
Společnost pro Úpravy KD Horní Valy Vedoucí společník: Hrušecká stavební spol.s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky Společník: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno
1 44 150 090
MSO servis spol. s r.o.
1 39 772 085
Hrušecká stavební spol. s r.o.
2 36 379 989
Ostatní dodavatelé 20 133 210 965

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 509 565 257
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 003 541 678
Nákupy celkem 1 513 106 935

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (2 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (3 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

53%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,42 (Průměrný počet chyb na zakázku)