Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Vítkov

IČO 00300870

Dobrý zadavatel. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

2.
pořadí
82%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
CONTE spol. s r.o.
4 70 739 610
ENWOX ENERGY s.r.o.
3 42 227 460
Pražská plynárenská, a.s.
2 40 500 000
One Energy & One Mobile a.s.
2 40 500 000
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 40 500 000
Ostatní dodavatelé 11 106 093 271

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

97%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 40% (2 z 5)
Elektronická aukce 40% (2 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 371 413 476
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -145 406 291
Nákupy celkem 226 007 184

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (4 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 9% (1 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (1 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

30%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 70% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)