Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Pohořelice

IČO 00283509

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

11.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Pohořelice
Sběr odpadu
2
Ø2 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy kina, Komenského 1624, Pohořelice včetně výměny zdroje vytápění
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
4
Ø4 v odvětví
Zateplení MŠ Pohořelice
Stavební úpravy budov mateřských škol
12
Ø5 v odvětví
Zateplení objektu - sportovní hala Pohořelice
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
8
Ø4 v odvětví
Výměna zdroje vytápění v městském úřadu v Pohořelicích
Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
.A.S.A., spol. s r.o.
1 10 174 976
OSP, spol. s r.o.
2 9 875 923
Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
2 7 072 466
VESTAV group s.r.o.
2 5 274 559
AQUA - GAS, s.r.o.
1 4 966 934
Ostatní dodavatelé 10 19 022 061

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 152 983 726
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 294 310 701
Nákupy celkem 447 294 427

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce MŠ Pohořelice II - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Předchozí zakázka bez nabídek , Vícepráce , Mimo směrnici
505 134
Snížení energetické náročnosti budovy kina, Komenského 1624, Pohořelice včetně výměny zdroje vytápění - dodatečné stavební práce
Vícepráce
423 133

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (2 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 19)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

47%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 76% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,18 (Průměrný počet chyb na zakázku)