Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Třinec

IČO 00297313

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec
Prevence záplav
3
Ø3 v odvětví
Údržba veřejné zeleně města Třinec II
Služby vysazování a údržby zelených ploch
2
Ø4 v odvětví
Údržba veřejné zeleně města Třinec I
Služby vysazování a údržby zelených ploch
2
Ø4 v odvětví
Chodník a lávka pro pěší přes silnici I/11 Nebory - Dušinec - nové vyhlášení
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
2
Ø5 v odvětví
„Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Beskydská stavební, a.s.
5 36 342 369
Společnost VYKRUT a UPG – Třinec II
2 34 787 809
MASTER IT Technologies, a.s.
2 18 832 046
CENTROPOL ENERGY, a.s.
3 18 621 932
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
1 16 000 000
Ostatní dodavatelé 30 90 538 487

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

59%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (3 z 21)
Necenová soutěž 10% (2 z 21)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 21)
Elektronická aukce 0% (0 z 21)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 413 929 887
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 309 835 985
Nákupy celkem 1 723 765 872

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

56%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,62

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 47)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (3 z 47)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 47)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 47)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 47)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 47)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 47)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 47)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 74% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,72 (Průměrný počet chyb na zakázku)