Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Jilemnice

IČO 00275808

Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. O zakázky je dostatečná konkurence.

58.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Silnice II/293 Jilemnice, humanizace
Práce na stavbě silnic
7
Ø7 v odvětví
Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka
Stavební úpravy sportovních zařízení
5
Ø3 v odvětví
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Jilemnice
Energetické a související služby
4
Ø4 v odvětví
Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka – II. a III. realizační celek
Stavební úpravy sportovních zařízení
3
Ø3 v odvětví
Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2015 – 2019
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
COLAS CZ, a.s.
1 43 370 827
Laušman a Malý s.r.o.
2 27 564 934
M-SILNICE a.s.
2 27 564 934
MVV Energie CZ a.s.
1 18 417 230
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
1 7 786 870
Ostatní dodavatelé 2 4 636 662

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 57% (4 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 173 566 781
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 601 123 811
Nákupy celkem 774 690 592

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

79%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (1 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 11% (1 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

46%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 57% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,43 (Průměrný počet chyb na zakázku)