Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Karviná

IČO 00297534

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

12.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
“REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRU MĚSTA KARVINÉ”
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Pojištění odpovědnosti za škodu
1
Ø2 v odvětví
OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY MĚSTSKÉHO STADIONU V KARVINÉ - RÁJI
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
4
Ø2 v odvětví
„MODERNIZACE KOMUNIKACE UL. CIOLKOVSKÉHO"
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
“DEŠŤOVÁ KANALIZACE NA UL. LÁZEŇSKÉ V KARVINÉ - DARKOVĚ”
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Beskydská stavební, a.s.
1 17 379 764
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 17 047 610
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 14 696 100
AWT Rekultivace a.s.
2 11 894 133
ELTODO, a.s.
1 11 545 758
Ostatní dodavatelé 18 64 025 492

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

72%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (6 z 15)
Necenová soutěž 7% (1 z 15)
Dělení zakázky na části 20% (3 z 15)
Elektronická aukce 0% (0 z 15)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 597 483 654
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 468 233 769
Nákupy celkem 2 065 717 423

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

64%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,93

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (3 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 30)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

84%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 95% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,45 (Průměrný počet chyb na zakázku)