Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Pelhřimov

IČO 00248801

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

58.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Průmyslová zóna Skrýšov- etapa IV.
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
13
Ø7 v odvětví
PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ULICI DOBIÁŠOVA
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø7 v odvětví
Pelhřimov , rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Sdružená a Lesní
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
12
Ø7 v odvětví
ZTV Polní dvůr II - VI etapa
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
11
Ø7 v odvětví
Vestavba šaten pod západní tribunou zimního stadionu v Pelhřimově
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
E.ON Energie, a.s.
1 40 341 160
VHST s.r.o.
3 36 589 126
SWIETELSKY stavební s.r.o.
2 25 666 000
EVOS-HYDRO, s.r.o.
2 14 490 238
STRABAG a.s.
1 11 100 000
Ostatní dodavatelé 10 54 884 509

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 516 784 750
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 535 175 533
Nákupy celkem 1 051 960 283

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (2 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (8 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 5% (1 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 24% (5 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)