Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Neratovice

IČO 00237108

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Neratovice-Mlékojedy - splašková kanalizace a ČOV
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace ulice Masarykova Neratovice
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 1034, Neratovice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
BAK stavební společnost, a.s.
1 29 115 446
EMH stavební CZ s.r.o.
2 15 951 555
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
2 10 868 303
STRABAG a.s.
1 8 540 000
MARBES CONSULTING s.r.o.
1 4 896 000
Ostatní dodavatelé 4 10 942 567

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

46%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 176 928 360
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 660 267 824
Nákupy celkem 837 196 185

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)

Vícepráce
897 897

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (2 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 31% (5 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 19% (3 z 16)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

38%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 71% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)