Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 4

IČO 00063584

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník
Stavební úpravy domů
5
Ø4 v odvětví
„Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 - k.ú. Braník – rekonstrukce školní kuchyně
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
S u b t e r r a a.s.
2 53 330 929
PKS stavby a.s.
2 50 518 752
AVERS spol. s r.o.
1 47 496 090
PP 53, a.s.
4 41 242 052
BAU plus, a.s.
1 31 483 544
Ostatní dodavatelé 16 147 226 621

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 8% (1 z 13)
Necenová soutěž 54% (7 z 13)
Dělení zakázky na části 15% (2 z 13)
Elektronická aukce 15% (2 z 13)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 88%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 76%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 26)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (2 z 26)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 26)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 26)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 26)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 26)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 26)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (2 z 26)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

23%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 3,09 (Průměrný počet chyb na zakázku)