Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Domažlice

IČO 00253316

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

27.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
GEOSAN GROUP a.s.
1 155 735 480
Pražská plynárenská, a.s.
2 40 264 712
BIS, a.s.
1 25 588 656
E.ON Energie, a.s.
2 18 423 305
SANI-TOP-CENTRUM s.r.o.
1 17 203 245
Ostatní dodavatelé 16 39 735 769

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

56%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 71% (12 z 17)
Necenová soutěž 0% (0 z 17)
Dělení zakázky na části 6% (1 z 17)
Elektronická aukce 0% (0 z 17)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 450 541 292
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 30 041 564
Nákupy celkem 480 582 856

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 59%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,88

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (4 z 32)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 32)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 32)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 32)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 32)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 32)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 32)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 32)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

98%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,08 (Průměrný počet chyb na zakázku)