Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Blansko

IČO 00279943

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA SPORTOVNÍM OSTROVĚ V BLANSKU 2016
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
2
Ø4 v odvětví
Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí
Výstavba parkovišť
6
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku
Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových budov, stavby sloužící k dopravě
5
Ø6 v odvětví
Revitalizace plochy po hotelu Dukla
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Výměna zdroje vytápění v objektu ZŠ a MŠ Salmova, Blansko
Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EKKL a.s.
1 19 972 587
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava
1 14 777 534
REKO a.s.
1 13 591 887
STAVKOM, spol. s r.o.
1 8 185 998
CERGOMONT s.r.o.
1 7 979 699
Ostatní dodavatelé 11 43 508 945

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

35%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 174 989 362
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 241 292 987
Nákupy celkem 1 416 282 349

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební práce – Demolice hotelu Dukla - vícepráce 01
Vícepráce
69 174
Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku - dodatečné stavební práce
Vícepráce
Neuvedeno

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (2 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

51%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 76% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)