Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Kladno

IČO 00234516

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření využitelnosti historické budovy Městského divadla Kladno
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
7
Ø4 v odvětví
Revitalizace hřišť
Zahradnické služby
1
Ø5 v odvětví
Podzemní kontejnery - Kladno
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Výstavba parkoviště v ul. V. Rabase, Kladno
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace prostoru podél třídy ČSA v Kladně
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
S u b t e r r a a.s.
1 94 299 999
Gardenline s.r.o.
4 39 725 788
Vladislav Tesárek
1 32 000 000
AVE Kladno s.r.o.
1 28 971 905
ARTEA CZ, a.s.
2 24 556 389
Ostatní dodavatelé 51 155 287 652

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (21 z 35)
Necenová soutěž 11% (4 z 35)
Dělení zakázky na části 14% (5 z 35)
Elektronická aukce 11% (4 z 35)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 730 360 039
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 417 137 680
Nákupy celkem 4 147 497 719

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Mobilní telefonie Statutárního města Kladna a jeho organizací
Autorská práva
81 308

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

66%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 11%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,71

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (3 z 69)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 35% (24 z 69)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 69)
Chybné IČO dodavatele 7% (5 z 69)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 69)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 69)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 69)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (3 z 69)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

5%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 31% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,04 (Průměrný počet chyb na zakázku)