Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Děčín

IČO 00261238

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

1.
pořadí
83%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nakládání s odpady
Sběr odpadu
3
Ø2 v odvětví
Údržba komunikací
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
5
Ø2 v odvětví
Údržba zeleně
Služby při údržbě pozemků
5
Ø5 v odvětví
Obnova historické části Podmokel - etapa C
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
5
Ø5 v odvětví
Sběrný dvůr
Sběr odpadu
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Marius Pedersen a.s.
6 397 189 627
STRABAG a.s.
4 59 393 305
Metrostav a.s.
2 35 247 412
Edenred CZ s.r.o.
1 27 804 336
SaM silnice a mosty Děčín a.s.
4 22 267 174
Ostatní dodavatelé 33 128 546 523

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 832 683 546
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 777 464 474
Nákupy celkem 1 610 148 020

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 JŘBU IV
Vícepráce
3 098 997
Údržba zeleně - uplatnění opce
Vícepráce
2 916 362
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny-JŘBU
Vícepráce
2 354 295
Manažerský informační systém
Předchozí zakázka bez nabídek
1 311 830
JŘBU-Zámek Děčín- revitalizace zázemí zámeckého areálu
Vícepráce
1 162 117

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 42)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (2 z 42)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 42)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 42)
Chybné IČO zadavatele 2% (1 z 42)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 42)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 42)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 42)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

94%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,24 (Průměrný počet chyb na zakázku)