Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Znojmo

IČO 00293881

Konkurence je nedostatečná. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

27%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 (průtahy)
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Znojmo_Dodávky plynu na dva roky
Zemní plyn
3
Ø5 v odvětví
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro město Znojmo a městské organizace v roce 2016.
Zemní plyn
4
Ø5 v odvětví
Inženýrské sítě v areálu Pivovaru
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
6
Ø6 v odvětví
Znojmo – Revitalizace Dolního parku ve Znojmě – etapa C1, C3/1
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pražská plynárenská, a.s.
1 40 248 675
Doprastav, a.s.
1 34 339 696
IMOS Brno, a.s.
1 34 339 696
RWE Energie, s.r.o.
1 30 410 967
CENTROPOL ENERGY, a.s.
3 17 649 993
Ostatní dodavatelé 12 65 251 142

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (2 z 8)
Necenová soutěž 0% (0 z 8)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 8)
Elektronická aukce 50% (4 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 361 629 004
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 115 682 982
Nákupy celkem 1 477 311 986

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací
Mimo směrnici
5 250 488
Regenerace ulic MPR - Velká Michalská - dodatečné stavební práce č.2
Vícepráce
304 179

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

35%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,28 (Průměrný počet chyb na zakázku)