Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Aš

IČO 00253901

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

1.
pořadí
85%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš
Rekonstrukce budov
7
Ø4 v odvětví
Revitalizace vnitrobloku Karlova a Moravská
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
10
Ø6 v odvětví
Komunitní centrum Kuželna Aš
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce chodníků ulic Šaldova a Janáčkova, Aš
Stavební úpravy chodníků
9
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce MK Gustava Geipela v Aši
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
RMC STAVBY s.r.o.
2 48 518 252
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
1 21 413 909
ALGON, a.s.
3 20 046 653
ODEHNAL - STAVO s.r.o.
2 9 958 894
BAUING KV s.r.o.
1 6 930 000
Ostatní dodavatelé 8 26 389 508

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

91%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (4 z 6)
Necenová soutěž 17% (1 z 6)
Dělení zakázky na části 17% (1 z 6)
Elektronická aukce 50% (3 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 235 524 477
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 579 433 004
Nákupy celkem 814 957 481

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (2 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 29% (5 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

83%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,69 (Průměrný počet chyb na zakázku)