Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Bruntál

IČO 00295892

Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

78.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa
Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a modernizace stávající jednotné kanalizace na ul. V Aleji a ul. Smetanova v Bruntále
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø7 v odvětví
RPS - Bruntál, sídliště Květná - I. etapa
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
2
Ø5 v odvětví
Denní stacionář v Bruntále
Stavební úpravy zařízení sociální péče
2
Ø4 v odvětví
RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KARETA s.r.o.
4 38 166 000
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
1 30 500 000
JR STaKR s.r.o.
2 11 949 423
NOSTA, s.r.o.
1 10 635 000
One Energy & One Mobile a.s.
1 5 878 323
Ostatní dodavatelé 5 12 913 763

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 300 059 408
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 588 763 521
Nákupy celkem 888 822 929

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
RPS - Bruntál, sídliště Dolní – III. etapa - dokončení
Předchozí zakázka bez nabídek
899 423

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (2 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

29%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 93% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,57 (Průměrný počet chyb na zakázku)